МРЕЖОВО СВЪРЗАНА ON GRID СИСТЕМА С ПЪЛНО ОТДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

В стандартните системи с пълно отдаване на енергията стойността на слънчевата енергия се покрива от заплащането на базата на съществуващото законодателство Това дава възможност на инвеститорите да реализират печалби, тъй като тарифите за доставки към мрежата са по високи от разходите.

МРЕЖОВО СВЪРЗАНА ON GRID СИСТЕМА С ЧАСТИЧНО ОТДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

В паралелно свързаните системи с вътрешно използване на слънчевата енергия само излишната слънчева енергия се доставя към мрежата Ако има нужда от повече енергия тя се доставя от обществената мрежа Такъв тип системи са като правило покривните маломощни фотоволтаични системи.

АВТОНОМНИ PV СИСТЕМИ O FF GRID СИСТЕМИ

Автономната система не е свързана с обществената електрическа мрежа Електрическата енергия, която се генерира от соларните модули трябва да бъде съхранена в акумулатори за да бъде използвана, когато бъде необходимо Автономните системи, които работят през цялата година включват резервен генератор, който да достави недостигащата енергия в периодите на слаба слънчева радиация.